วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กศน.อำเภอเมืองนครพนม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  ได้มีการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ของกศน.ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม เวลา 09.00 น.