วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลนาทราย เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันทืี่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 เมษายน 2562วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

👩‍🦰👩‍🦰 รายชื่อคนที่จะสอบ n-net .
ในวัน อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ต้องมาให้ก่อน เวลา 08.30 เพื่อจะดูรายชื่อและห้องสอบที่จะสอบ📔✏️
👕👖👟การแต่งกาย ห้ามใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยีนต์ขาด เสื้อกล้าม สายเดี่ยว รองเท้าแตะ เด็ดขาดมิฉะนั้นจะไม่ได้เข้าห้องสอบ 
#ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.นายธนาดล จันประภา 5912000154
2.นายต้อย พึ่งเนตร 6012002572
#ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางสาวสุรีย์นิภา วงขุนทด 6013000302
2.นางสาวอารียา เที่ยงพร 6013000320
3.นายศิรวัฒน์ ผิวชมภู 6013000339
4.นางสาวณัฐริกา วงค์อะคะ 5913000586
5.นายจักรพล พลชัยยา 5823002333
6.นายธนุสรณ์ สาระวัน 6013000366
7.นายพิสิฐ กงเกตุ 6013000375
8.นายทศวรรษ นิลตาศรี 6013000384
9.นายธนาทร จันทิมา 6013000393
10.นางสาวสุวนา คงมาก 6013000236