วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศวันสอบ

สอบปลายภาคเรียน ๑/๕๘
วันที่ ๑๙-๒๐  กันยายน ๒๕๕๘
สถานที่สอบ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ครูนัท เบอร์โทร ๐๘๗-๒๑๙๙๐๐๙