วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 ครูจึงจัดห้องเรียนออนไลน์โดยจะเรียนผ่านห้องเรียน Google Classroom ครูจะแจ้งชื่อ รหัสห้องเรียน ไว้ ถ้าไม่เข้าใจติดต่อครูได้ โดยติดต่อผ่านทางห้องเรียนของแต่ละคนดูได้ที่นี้


วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2563


วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563


การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในภาวะวิกฤต COVID-19
สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดนครพนม
ข้อมูลวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563


วิธีปฏิบัติตัวของผู้ที่อยู่ร่วมบ้านและการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมในบ้าน

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

ป้องกันอย่างไรให้ห่างจากโรค COVID-2019
แจ้ง นศ.กศน.ตำบลนาทราย ระดับ ม.ต้นใครที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อหาครูด้วยนะจ๊ะ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ร่วมโครงการจิตอาสา ณ สระเก็บน้ำโสกขี้แห้ง หมู่ 6 บ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม