วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศสอบปลายภาคเรียน

ขอให้นักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย มาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/65

ในวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ที่ กศน.ตำบลนาทราย

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

📍📍ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง สิ้นเดือนเมษายน นะจ๊ะ หรือโทรสอบถามได้ที่ครูนัท (0872199009)  😍😍

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 ครูจึงจัดห้องเรียนออนไลน์โดยจะเรียนผ่านห้องเรียน Google Classroom ครูจะแจ้งชื่อ รหัสห้องเรียน ไว้ ถ้าไม่เข้าใจติดต่อครูได้ โดยติดต่อผ่านทาง

ห้องเรียนของแต่ละคนดูได้ที่นี้


วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 ประชาสัมพันธ์ การพบกลุ่ม ภาคเรียนที่ 2 / 63 

กศน.ตำบลนาทราย