วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

📍📍ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง สิ้นเดือนเมษายน นะจ๊ะ หรือโทรสอบถามได้ที่ครูนัท (0872199009)  😍😍

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 ประชาสัมพันธ์ การพบกลุ่ม ภาคเรียนที่ 2 / 65 

กศน.ตำบลนาทราย

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศสอบปลายภาคเรียน

ขอให้นักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย มาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/65

ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ที่ กศน.ตำบลนาทราย

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 ครูจึงจัดห้องเรียนออนไลน์โดยจะเรียนผ่านห้องเรียน Google Classroom ครูจะแจ้งชื่อ รหัสห้องเรียน ไว้ ถ้าไม่เข้าใจติดต่อครูได้ โดยติดต่อผ่านทาง

ห้องเรียนของแต่ละคนดูได้ที่นี้