วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมประชาธิปไตย

   >> วันที่ ๔ มิ.ย. ๖๒ กศน.ตำบลนาทราย นำนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีวิทยากรจาก กกต.นครนม
นำโดยนางสุดใจ สุอรุณ รอง ผอ.กกต.นครพนม และนายศักดิ์ศรี ไขศร   <<