วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 ประชาสัมพันธ์ การพบกลุ่ม ภาคเรียนที่ 2/66 ศกร.ตำบลนาทราย

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศสอบปลายภาคเรียน

ขอให้นักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย มาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/66

ในวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ที่ โรงเรียนบ้านนามนวิทยาคาร 

ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม