วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กศน.ตำบลหนองญาติ ร่วมกับ กศน.ตำบลในเมือง กศน.ตำบลนาทราย กศน.ตำบลนาราชควาย และ กศน.ตำบลท่าค้อ ร่วมกิจกรรม "เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์ ปีแห่งแสง ๒๐๑๕ " ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนมวันที่ 30 พ.ย. 2558 พานักศึกษาดูงาน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดกลุ่มน้ำโขง) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมหรือดูเพิ่มเติมได้ที่ แฟนพจ 
 https://www.facebook.com/กศนตำบลนาทราย-อำเภอเมือง-จังหวัดนครพนม-1155461537815129/?pnref=story

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันที ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมืองนครพนมได้จัดอบรมโครงการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการทักษะการเรียนรู้กับอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน. มาให้คำแนะนำและช่วยพัฒนากระบวนการต่างๆ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ทุกระดับรวมถึงนักศึกษาปวช ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ โดยมีการแนะนำการเรียนและการนัดพบกลุ่มของครูกศน.ตำบล

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ทุกระดับรวมถึงนักศึกษาปวช ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ โดยมีการแนะนำการเรียนและการนัดพบกลุ่มของครูกศน.ตำบ