วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

‪#‎ประกาศ‬ รายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้อย่าลืม ไปสอบ N-NET ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ ร.ร.นพว. ก่อน 08.30 น. อย่าลืมนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน และเตรียม ดินสอ 2B ปากกา ยางลบ ส่วนในเรื่องการแต่งกาย แต่งกายให้เรียบร้อย ใส่กางเกงขายาว(ไม่ขาด) เสื้อสุภาพเรียบร้อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายณัฐพล เพ็งภูบาล
2.นายภานุพงศ์ เวียงสมุทร
3.นางมลิดา เพ็งกระจ่าง
4.นางสมอน อ่อนพินา
5.นายประจักร ปัญญาบุตร
6.นางสาวฐิติรัตน์ สายตา
7.นายพุทธิพงษ์ โพคาพานิช
ตามตารางที่แนบนี้ (สอบให้ครบทุกวิชา มิฉะนั้นจะได้ไปสอบที่ จ.อุดร นะจ๊ะ)วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ร่วมรับการฝึกอบรมตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่น 3 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม


วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เปิดกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บ.นามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อ.เมือง จ.นครพรม 
4-9 กุมภาพันธ์ 2559