วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศสอบปลายภาคเรียน

ขอให้นักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย มาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/66

ในวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ที่ โรงเรียนบ้านนามนวิทยาคาร 

ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม