วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศสอบปลายภาคเรียน

ขอให้นักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย มาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/65

ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ที่ กศน.ตำบลนาทราย