วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกาศสอบปลายภาคเรียน

ขอให้ศึกษา กศน.ตำบลนาทราย มาสอบปลายภาคเรียนที่ 2-63

ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ที่ โรงเรียนเรียนนครพนม