วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศสอบปลายภาคเรียน

ขอให้นักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย มาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/65

ในวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ที่ กศน.ตำบลนาทราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น