วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖


แจ้งกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
      
           กำหนดสอบปลายภาคเรียนที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จะมีการสอบในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ และ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  สงสัยติดต่อสอบถาม อ.นัทรี  หาราช  ๐๘๗-๒๑๙๙๐๐๙


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น