วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กศน.อำเภเมืองนครพนม
สนามสอบ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น