วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กศน.ตำบลหนองญาติ ร่วมกับ กศน.ตำบลในเมือง กศน.ตำบลนาทราย กศน.ตำบลนาราชควาย และ กศน.ตำบลท่าค้อ ร่วมกิจกรรม "เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์ ปีแห่งแสง ๒๐๑๕ " ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น