วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันที ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมืองนครพนมได้จัดอบรมโครงการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการทักษะการเรียนรู้กับอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน. มาให้คำแนะนำและช่วยพัฒนากระบวนการต่างๆ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น