วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ร่วมประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้งกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยศส.ปชต. ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น