วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสร้อย สกุลเด็น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางหงษา ปักสังคะเนย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครพนม นางสาวบุศลิน ช่างสลัก ครูเชี่ยวชาญ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถานศึกษา นำโดยนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิทรรศการของ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ตามโครงการศึกษาดูงานสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเขจ้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับกรรมการสภาการศึกษา ณ จังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น