วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

ในที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.เมืองนครพนมได้จัดประกวดโครงงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงงานทั้งหมด ๑๔ ตำบล ส่งชิ้นงานทั้งหมด 18 ชิ้น ภาพบรรยากาศภายในงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น