วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ ภูมิพลัง จังหวัดนครพนม ต.โพธิ์ตาก จ.นครพนม  และมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน ประกอบไปด้วย ๓ โซน คือ โซนกันเกรา โซนดอกคูน โซนลีลาวดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น