วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองนครพนมได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น