วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มีนาคมทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อจัดหาทุนสร้างห้องสมุดเฉลิมราช ที่วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น